Això té tela!

Treballes a una botiga de teles i t’han encarregat que ordenis el mostrari. Llegeix les descripcions i col·loca les teles de la forma indicada

Descripció

• Tipologia textual: Text instructiu.
• Sabers: Comprensió i ús de convencions del codi escrit i, aplicació d’estratègies de comprensió lectora.
• Competències: Competències específiques 4 i 9.
• Objectius:
– Llegir textos instructius i entendre’ls.
– Establir connexions entre el text escrit i la realitat.