Equilibris sobre lletres

Feu girar la ruleta i intenteu formar les paraules sense perdre l’equilibri… però no guanyareu si després no ens sabeu explicar el significat d’aquest mot.

Descripció

• Tipologia textual: La grafia. La paraula.
• Sabers: Aplicació estratègies de comprensió lectora. Interacció oral adequada a l’aula. Consciència fonològica. Diferències entre llengua oral i escrita. Estratègies per a l’escriptura de paraules.
• Competències: Competències específiques 3, 4 i 9.
• Objectius:
– Identificar les lletres que formen una paraula.
– Reconèixer vocabulari bàsic.
– Aprendre a donar la definició d’una paraula de forma adequada.
– Gaudir de l’escriptura, a partir del plantejament de reptes lúdics.