La Simona diu.

Un/a de l’equip dona les instruccions i la resta han d’obeir només si la instrucció va precedida de les paraules: «la Simona diu».

Descripció

• Tipologia textual: La paraula. La frase.
• Sabers: Escolta activa, pronunciació i entonació, reconeixement, selecció i interpretació d’informació i, procediments elementals d’adquisició de vocabulari.
• Competències: Competències específiques 2 i 3.
• Objectius:
– Fer ús d’una escolta activa per identificar els elements descrits en els dibuixos.
– Reconèixer vocabulari quotidià.
– Saber donar instruccions.