Llibreria de paraules

Les cartes d’aquest joc han estat agrupades en diferents munts perquè entre elles guarden alguna relació. Agafeu un dels paquets, parleu de quin és el tema que tenen en comú i, un cop esbrineu què les uneix, tracteu de generar una conversa a partir d’aquestes.

Descripció

• Tipologia textual: Diàleg, conversa.
• Sabers: Reconeixement, selecció i interpretació d’informació. Procediments elementals d’adquisició de vocabulari (relació de significats).
• Competències: Competències específiques 2 i 3.
• Objectius:
– Mantenir una conversa lògica i coherent amb la proposta.
– Reconèixer les relacions de significat entre paraules.