Bingo dels indrets particulars

BINGO! Et quedaràs amb els objectes recollits als indrets més fantàstics. Estàs preparada per conèixer els indrets més màgics i sorprenents?

Descripció

• Tipologia textual: La paraula.
• Sabers: Pronunciació i entonació. Escolta activa. Procediments elementals d’adquisició de vocabulari.
• Competències: Competències específiques 2 i 3.
• Objectius:
— Fer ús d’una escolta activa per identificar els elements descrits en el dibuix.
— Reconèixer vocabulari quotidià.
— Aprendre a fer una descripció objectiva adequada.