L’ull de bou

Darrere de l’ull de bou s’amaga un animal o un objecte. Tracta d’esbrinar què és fent les millors preguntes possibles.

Descripció

• Tipologia textual: Diàleg, conversa.
• Sabers: Interacció oral adequada a la situació de l’aula. Adquisició de vocabulari i d’estructures lingüístiques bàsiques (com fer una pregunta, quins verbs es necessiten per descriure…).
• Competències: Competències específiques 2 i 3.
• Objectius:
– Respectar el torn d’intervenció.
– Respectar les normes del joc.
– Reconèixer les paraules claus que defineixen l’objecte o animal escollit.
– Fer preguntes coherents amb el propòsit de l’activitat.
– Integrar els verbs propis de la descripció.