Estació orbital de paraules

Sou investigadors i investigadores de l’estació orbital de paraules. Analitzeu els següents mots segons si són COMUNS/PROPIS, SINGULARS/PLURALS, MASCULÍ/ FEMENÍ o INDIVIDUALS/COL·LECTIUS.

Descripció

• Tipologia textual: La paraula.
• Sabers: Classificació de substantius.
• Competències: Competències específiques 4 i 9.
• Objectius:
— Classificar els noms atenent diferents criteris:
• extensió: comú/propi
• nombre: singular/plural
• gènere: masculí/femení
• significat: individual col·lectiu
— Reconèixer vocabulari bàsic del camp semàntic “l’Univers”.