Contes de cap a peus

Disposem de diademes on podem posar una carta de cara als companys, però que nosaltres no veiem. Per altra part, tenim jocs d’imatges que corresponen a les diferents parts d’un conte. En equips de 4 a 6, ens hem d’anar explicant mútuament què tenim al front per ser coneixedors de la història i després poder ordenar-la i explicar-la de principi a fi.

Descripció

• Tipologia textual: La narració.
• Sabers: Interacció oral adequada a l’aula. Escolta activa.
• Competències: Competències específiques 2 i 3.
• Objectius:
— Solucionar un problema a través de la conversa i la cooperació.
— Ordenar una història a través de l’escolta activa.