Fàbrica sensorial de mots

Juga amb la fàbrica de mots! És molt senzill. Escull les lletres per formar la paraula amagada, després dona-li forma provant materials diversos i finalment escriu-la.

Descripció

• Tipologia textual: El so. La grafia. La paraula. La frase.
• Sabers: Diferències entre llengua oral i escrita. Consciència fonològica. Estratègies per a l’escriptura de paraules.
• Competències: Competències específiques 5 i 9.
• Objectius:
– Relacionar una imatge amb una paraula i amb unes lletres
– Identificar les lletres que formen una paraula
– Escriure paraules que corresponen a vocabulari quotidià
– Experimentar amb les grafies, tot aportant-los relleu