Conversa entre desconeguts

Converteix-te en un personatge secret i utilitza durant la conversa totes les paraules assignades.

Descripció

• Tipologia textual: La paraula. La frase.
• Sabers: Lectura compartida. Dramatització i expressivitat. Interacció oral adequada.
• Competències: Competències específiques 3, 4, 9 i 10.
• Objectius:
– Gaudir del fet lector
– Entendre la lectura com una eina que t’obre possibilitats (per exemple: poder participar d’un joc)
– Llegir paraules.
– Mantenir una conversa lògica fent ús d’un vocabulari assignat.
– Jugar amb la veu amb llibertat.