Paraules desemparades

Les paraules d’aquest taulell necessiten que algú els doni vida. Llença la moneda i el dau per saber com fer-ho.

Descripció

• Tipologia textual: La paraula. La frase.
• Sabers: Interacció oral adequada a l’aula. Lectura compartida i expressiva. Pronunciació i entonació. Signes de puntuació.
• Competències: Competències específiques 3, 4 i 9.
• Objectius:
– Respectar els torns del joc.
– Llegir paraules.
– Construir frases senzilles de forma oral.
– Adaptar l’entonació a una emoció.
– Distingir la funció comunicativa dels diferents signes de puntuació.