Peus de fotos desordenats

Tenim un munt de fotos amb les seves descripcions desordenades! Sereu capaços d’aparellar cada foto amb el seu peu de foto?

Descripció

• Tipologia textual: Text descriptiu.
• Sabers: Comprensió i ús de convencions del codi escrit i aplicació d’estratègies de comprensió lectora.
• Competències: Competència específica 4.
• Objectius:
— Interpretar imatges.
— Llegir frases curtes.
— Aparellar cada imatge amb el text corresponent.
— Gaudir de la lectura, a partir del plantejament de reptes lúdics.