El concurs

Benvingudes i benvinguts al concurs més emocionant de la televisió.

Descripció

• Tipologia textual: Diàleg (pregunta i resposta).
• Sabers: Pronunciació i entonació, escolta activa, reconeixement, selecció i interpretació informació, diferències entre llengua oral i escrita, consciència fonològica i, discriminació fonètica de sons, síl·labes i accents.
• Competències: Competències específiques 2, 3, 4 i 9.
• Objectius:
— Fer ús d’una escolta activa per respondre les preguntes.
— Lectura entenedora de les preguntes.