Taulell d’emoticones

Mou-te pel taulell de cares segons et marqui el dau. Un cop estiguis sobre la casella corresponent, posa-li paraules a l’expressió. Converteix-te en la seva veu!

Descripció

• Tipologia textual: Diàleg, conversa.
• Sabers: Comunicació no verbal. Lectura expressiva i dramatització. Emocions base.
• Competències: Competències específiques 3 i 9.
• Objectius:
– Llegir expressions facials que es corresponen a emocions bàsiques.
– Adaptar el llenguatge i l’entonació a la situació comunicativa suggerida per la imatge.
– Imaginar situacions comunicatives coherents amb la proposta.