Murs que parlen

Construïu el vostre mur i descobriu la imatge que oculta.

Descripció

• Tipologia textual: La paraula. La frase.
• Sabers: Pronunciació i entonació, escolta activa, procediments elementals d’adquisició de vocabulari i reconeixement, selecció i interpretació d’informació.
• Competències: Competències específiques 2 i 3.
• Objectius:
— Fer ús d’una escolta activa per construir un mur.
— Saber donar instruccions per fer el mur.
— Saber formular preguntes.