Anem al restaurant màgic

Escolta la carta i decideix quins plats vols menjar.

Descripció

• Tipologia textual: La paraula.
• Sabers: Escolta activa, procediments elementals d’adquisició de vocabulari, diferències entre llengua oral i escrita, consciència fonològica, reconeixement, selecció i interpretació informació i, estratègies per a l’escriptura de paraules.
• Competències: Competències específiques 1, 2 i 5.
• Objectius:
– Fer ús d’una escolta activa per identificar els elements descrits en els dibuixos.
– Reconèixer vocabulari quotidià.
– Saber donar instruccions.