Terratrèmol de lletres

Un terratrèmol ha desordenat totes les lletres! Torna-les a ordenar i comprova que l’has encertat.

Descripció

• Tipologia textual: La grafia. La paraula. La frase.
• Sabers: Consciència fonològica. Pronunciació i entonació. Diferències entre llengua oral i escrita. Estratègies per a l’escriptura de paraules.
• Competències: Competències específiques 3, 4 i 9.
• Objectius:
– Identificar les lletres que formen una paraula.
– Confegir paraules.
– Reconèixer vocabulari bàsic.
– Gaudir de l’escriptura, a partir del plantejament de reptes lúdics.