Sèries per estar preparats

Pren un pla i completa les sèries que se’t proposen per estar preparat per gaudir-lo.

Descripció

• Tipologia textual: El so. La grafia. La paraula. La frase.
• Sabers: Consciència fonològica. Diferències entre llengua oral i escrita. Convencions del codi escrit (textos usos socials). Procediments elementals d’adquisició de vocabulari.
• Competències: Competències específiques 2, 5 i 9.
• Objectius:
– Relacionar so amb grafia.
– Reconèixer el nombre de síl·labes d’una paraula.
– Entendre l’escriptura de paraules dins d’un context social quotidià.
– Comprendre que les paraules formen part de famílies.