Els encàrrecs a casa de l’Aina

La família de l’Aina té una granja i un hort, això és moltíssima feina! Per això cada setmana es reparteixen les tasques a fer. Escolta quins encàrrecs han tingut els diferents membres de la família i col·loca les imatges sota de cada familiar.

Descripció

• Tipologia textual: La frase. El text descriptiu.
• Sabers: Escolta activa, reconeixement, selecció i interpretació d’informació i, procediments elementals d’adquisició de vocabulari.
• Competències: Competències específiques 2 i 3.
• Objectius:
— Fer ús d’una escolta activa per identificar els elements descrits en els dibuixos.
— Reconèixer vocabulari quotidià i de l’àmbit rural i agropecuari.