Nàdia, la caçadora de colors

Ajuda la Nàdia a caçar els colors.

Descripció

• Tipologia textual: La grafia, la paraula.

• Sabers: Aplicació estratègies de comprensió lectora. Interacció oral adequada a l’aula. Consciència fonològica. Diferències entre llengua oral i escrita. Estratègies per a l’escriptura de paraules.

• Competències: Competències específiques 3, 4 i 9.

• Objectius:
– Identificar les lletres que formen una paraula.
– Reconèixer vocabulari bàsic.
– Aprendre a donar la definició d’una paraula de forma adequada.
– Gaudir de l’escriptura, a partir del plantejament de reptes lúdics.