Prepara els plats, xef!

Passa la comanda perquè el o la xef prepari els plats.

Descripció

• Tipologia textual: La paraula.
• Sabers: Pronunciació i entonació, escolta activa, procediments elementals d’adquisició de vocabulari, reconeixement i, selecció i interpretació d’informació.
• Competències: Competències específiques 2 i 3.
• Objectius:
– Saber donar instruccions.
– Fer ús d’una escolta activa per fer un menú.