A la brossa la discriminació!

Llenceu a la brossa les frases discriminatòries i deseu a la capseta les que no ho són.

Descripció

• Tipologia textual: Text descriptiu.
• Sabers: Comprensió i ús de convencions del codi escrit, aplicació d’estratègies de comprensió lectora, identificació de prejudicis i estereotips lingüístics i ús d’un llenguatge no discriminatori i respectuós.
• Competències: Competències específiques 4 i 10.
• Objectius:
— Reconèixer vocabulari bàsic.
— Llegir frases curtes.
— Detectar el llenguatge discriminatori.
— Fomentar el debat entre els alumnes.