Taula rodona

Fes girar la roda i descobriràs sobre què conversem avui!

Descripció

• Tipologia textual: Diàleg, conversa.
• Sabers: Interacció oral adequada a la situació de l’aula. Relació amb altres manifestacions culturals i artístiques.
• Competències: Competències específiques 2 i 3.
• Objectius:
– Respectar els torns de paraula.
– Arribar a acords de grup.
– Generar preguntes coherents.
– Valorar la possibilitat de conversar a partir de diferents estímuls.