Preguntes encadenades

Escolliu un personatge i entrevisteu-lo.

Descripció

• Tipologia textual: Diàleg. Conversa. Entrevista.
• Sabers: Interacció oral adequada a la situació de l’aula, interès per expressar- se oralment amb pronunciació adequada, comprensió de textos orals i aplicació d’estratègies lingüístiques elementals.
• Competències: Competències específiques 2 i 3.
• Objectius:
— Respectar els torns de paraula.
— Generar preguntes coherents.
— Identificar les síl·labes d’una paraula.